Bygdesamfunnet kan få ny og sikker veg til jul

Byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen kan ikke love ferdig asfalt, men det tunge anleggsarbeidet er snart fullført med en stor smell. – Det blir kjørbar veg til jul. Det er målet nå, sier Rovik.

35 000 kubikkmeter stein er sprengt og blir til 50 000 kubikk sprengtstein som kjøres bort. Siste rest av skottestein kjøres bort i dagene som kommer.   Foto: Terje Kornberg Statens vegvesen

Nyheter

27. august raste yttersida fylkesveg 723 ved Gartnesodden i Åfjord ut i fjorden. Støttemassene i fjorden holdt ikke, og vegen ble permanent stengt. Kun ei smal stripe ble åpnet slik at gående kunne slippe forbi.