Budsjettet sprakk på grunn av kjøleutstyr til flere hundre tusen kroner

Det gamle bårehuset ved Åfjord kirke er revet og har gitt plass for et moderne nybygg. – Vi er veldig fornøyde med det nye bårehuset, opplyser kirkeverge Brit Helen Hoås.

Åfjord kirkes nye bårehus har stein som tidligere lå på taket til barnehagen.   Foto: Privat

Dette er det gamle bårehuset ved Åfjord kirke. Det ble revet da det nye skulle bygges.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

I tillegg til slett standard på bygget generelt var kjøleanlegget på det gamle bårehuset i dårlig forfatning. I investeringsbudsjettet for 2018 ble det derfor bevilget 1 200 000 kroner til fornyelse og tilbygg på bårehuset.

– Budsjettsprekken skyldes større utgifter til kjølecellene, sier kirkevergen.

Da saken første gang ble lagt fram for kommunens planutvalg, gikk den gjennom uten kommentar fra planutvalgets medlemmer. Tilleggsbevilgningen ble avgjort av kommunestyret, også da uten videre diskusjon. Nå er bygginga sluttført, og den endelige prisen på bygget er klar.

Pårørende

Forholdene i det gamle bårehuset var ikke tilfredsstillende hverken i forhold til plass, kjøling eller sanitæranlegg. I tillegg ønsket en å gi pårørende et verdig eget visningsrom.

– Det gamle bårehuset lot seg ikke oppgradere til den standarden vi krever i dag, sier Hoås.

Det nye bygget framstår langt mer innbydende og verdig.

Den første justeringa gav en økning i prisen på 600 000 kroner uten merverdiavgift. Det vil si at totalkostnaden økt fra 1 200 000 til 1 800 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Av dette utgjorde om lag 300 000 kroner kjøleceller for seks kister. I tillegg kom det altså på tampen en ytterligere en kostnad på 410 000 kroner. Denne blir tatt inn i budsjettet til Åfjord kommune når dette salderes denne uka.