Satte klima på dagsorden

Bønder med klima på dagsorden

– Vi innser at vi må ta vår del av reduksjonen av klimagasser, sier bonde Andreas Ledsaak fra Ørlandet. Bonden fra Ørlandet hadde et innlegg på landbruksdagen i Åfjord.

Melkebonde Andreas Ledsaak har tru på å ta i bruk ny teknologi for å få et miljø- og klimavennlig landbruk.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Ørlandsbonden Andreas Ledsaak er tillitsvalgt i Felleskjøpet, i region 6.