Kjøper hall av kommunen

Mowi kjøper en produksjonshall for settefisk som i dag er kommunalt eid.

Her på Bessaker ligger Smoltproduksjonshallen som Mowi kjøper av Roan kommune.  Foto: Gulesider.no

Nyheter

I 2005 sto Mowis produksjonshall på Vik på Bessaker ferdig. Året før ble det inngått en avtale mellom Mowi, den gang Marine Harvest, og Roan kommune om en leieavtale for produksjonshallen. Roan kommune har frem til i dag stått som eier av hallen.