Fylkesmannen myser på motorisert ferdsel i marka

Fylkesmannen har mottatt kopi av en del vedtak fra kommunene med tillatelser til barmarkskjøring. Gjennom dette har Fylkesmannen blitt oppmerksom på at flere kommuner har en dispensasjonspraksis som trolig ikke er i tråd med regelverket.

Islagt vatn innbyr kanskje til ferdsel med doninger som har hjul. Fylkemennen vil imidlertid gå gjennom praksisen i kommunene.  

Nyheter

I år og i fjor gjennomførte Fylkesmannen i Trøndelag kontroll av lovligheten til barmarkskjøring etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (NF) § 6 i to kommuner. I hovedsak handlet sakene om tillatelser til bruk av ATV på barmark i forbindelse med utleie av hytter til jakt og fiske.