Lokal investor handler eiendom i sentrum for 7 millioner kroner

Trønderenergibygget i Åfjord har fått nye eiere. Bak oppkjøpet står det lokalt eide selskapet Så Anleggspark As.

Åmyra 5 sett fra lufta. Veikrysset på bildet er mellom fylkesvei 723 og fylkesvei 50 Monstadveien.   Foto: Gulesider.no

Nyheter

Bygget med andresse Åmyra 5 (gårdsnummer 58, bruksnummer 177) er solgt for 7 000 000 kroner fra Tensio Trøndelag Sør As til Så Anleggspark As.