Ødelagt tirsdag. Fredag spadde kommunen opp en halv million til utbedring av skadene

Åfjord kommunestyre gjorde nylig et vedtak etter noe som sannsynligvis er regionrekord i hurtig saksbehandling. 
Nyheter

Nylig behandlet Åfjord kommunestyre utskifting og oppgradering av gatelysanlegg på Harbak etter stormskade.

Skadene ble meldt inn til kommunen, og rådmannens skreiv i si innstilling at han rådet kommunestyre, med bakgrunn i stormskade på gatelysanlegget på Harbak den 22. oktober 2019, å utbedre og oppgradere anlegget som beskrevet i saken.

Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000 til tiltaket, som dekkes ved bruk av avsatte midler til infrastrukturtiltak i investeringsbudsjettet for 2019.

Innstillinga til rådmannen ble enstemmig vedtatt.