Titalls henvendelser om skade etter strømbrudd

Søndag kveld var det strømbrudd i store deler av Rissa og i Bjugn. I Stjørnaområdet fikk abonnentene en form for overspenning, noe som førte til at mye utstyr ble ødelagt.

Illustrasjonsbilde  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

– Vi har fått flere titalls henvendelser, opplyser driftsoperatør Ståle Rostad i Nettselskapet AS.

Årsaken til strømbruddet og overspenningen er ikke klarlagt enda.

– Vi vet at Trønderenergi hadde en feil på det regionale nettet søndag kveld, sier han.

Overspenning

Strømkunder i Stjørnaområdet opplevde at lyset ble sterkere før strømmen gikk.

– Vi jobber sammen med Trønderenergi for å finne årsaken, opplyser Rostad.

– Kan det være farlig med overspenning?

– Vi har jo et vern mot det, men mye utstyr i dag er veldig ømfintlig på spenningsvariasjoner. Vi ser gjerne at folk sjekker sine installasjoner nå. Vi vet blant annet at noen varmepumper ble rammet av dette, opplyser Rostad.

Dette gjelder altså området Haugdalen, Rødsjø, Råkvåg og Selnes.

– Vi beklager ulempen dette har medført og jobber med å kartlegge årsaken. Vi har i utgangspunktet ikke feil i vårt nett, ut fra det vi har kartlagt foreløpig, sier Ståle Rostad.

Melder inn skader

Hos Eika forsikring har kommet melding om skade på elektrisk utstyr og installasjoner fra flere kunder i området Råkvåg-Husbysjøen-Fevåg.

– Eika forsikring har rundt 40 prosent markedsandel i området og det har sikkert også kommet henvendelser til de andre forsikringsselskapene, sier Bjørn Vangen, fagansvarlig forsikring i Stadsbygd Sparebank.

Han sier typiske skader som er meldt inn er komfyrtopper, varmepumper, varmekabler, tv og radio i tillegg til led-lysanlegg og foringsanlegg/brannvarslingsanlegg i landbruket.

– Tidskritisk

– Hos én kunde i Fevåg som driver med fjørfe har foringsanlegget havarert og det er meget tidskritisk i forhold til fuglene som ikke klarer seg lenge uten for. Her har teknikere av Eika forsikring fått frie tøyler til å bruke alle midler til å få anlegget opp å gå så fort som overhodet mulig, koste hva det koste vil, opplyser Vangen.

Ber folk sjekke

Han vil oppfordre kunder som bor i området til å gå over alt elektrisk utstyr som er tilkoblet strøm.

– Hvis det ikke virker, ta kontakt med forsikringsselskapet og meld inn skaden. Sjekk i ubebodde hus og fritidsboliger at varmekilder er i orden slik at det ikke oppstår for eksempel vannskader som følge av frost. Vi har minusgrader for tiden og det oppstår fort et rørbrudd, sier Bjørn Vangen.