Sto sammen for å berge Lønngrunnen

21 båter og flere titalls mennesker stilte opp på protestaksjonen mot å bruke Lønngrunnen som lokalitet for oppdrett. Initiativtakerne hedret også Knut Hellesvik. – Han innsats har vært veldig viktig for å belyse denne saken, sier Ragnar Grønås fra Sosialistisk Venstreparti.
Nyheter

Knut Hellesvik var en av de første til å gjøre anskrik mot planene om å legge et oppdrettsanlegg på Lønngrunnen mellom Lysøysund og Adsen.