Stenger vegen for ny smell

– Vi har satt av to timer til stenging for kollektivtrafikkens skyld, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Stoksundvegen Harbaksvegen   Foto: Snorre Berg

Nyheter

På grunn av sprengningsarbeider nært vegen vil fylkesveg 723 og fylkesveg 6318 bli stengt ved Lianskrysset i dag 4. november 2019 fra klokka 12.15 til klokka 14.15.

Rovik sier dette ikke er av de største salvene de har blåst av, men de belager seg likevel på to timers stengning.

– Salva går midt i vegen, og det tar tid å rydde opp etter den, sier byggelederen.

Mot slutten

Det er i dag fire uker til vi er inne i desember. Planleggingsorganisasjonen har hele tida hatt i sikte at de vil bli ferdige før jul. Rovik mener dette skal bli en ev de siste salvene de sprenger i Liankrysset, men han vil ikke garantere noe.

– Det dukker opp fjell når en graver, sier han.

Han sier det ennå er ulendt terreng gjennom anleggsområdet. At det har vært en del frost har imidlertid vært gunstig for trafikantene fordi det gjør leira fastere. Progresjonen i arbeidet er god, og det er ikke lenge til at de reisende snart skal kunne nyte godt av arbeidet som legges ned.

– I desember skal det være asfalt der, sier Rovik.

Steinmasser

Lenger inne på fylkesveg 723 går arbeidet ved Gartnesodden for fullt. Her går også alt etter plana. I likhet med Liankrysset er det et håp om at også denne strekninga vil være kjørbar om ikke lang tid. I dag brukes en nødveg som ble opprettet på rekordtid etter at deler av støttemassen til vegen raste ut i sjøen tidligere i høst. På grunn av nødvegen kan arbeidet med sprengning av masse pågå tilnærmet uhindret av den øvrige trafikken.

– Det er store mengder med stein som skal kjøres bort og den legges i et deponi i Herfjorden. Dette deponiet kan en bruke av i seinere vegprosjekter. Det er nok dårlig veg å ta av, sier Rovik.