Purrer på kommunen vedrørende planer om gang- og sykkelveg

Roan Grendelag ber om at Roan kommune må gjøre det som må til, slik at gang- og sykkelveg blir bygget. – Det bør ikke gå ytterligere 10 år, før noe blir gjort, skriver grendelaget til kommunen.

Roans rådhus is sentrum kommune der det nå bygges sykeheim.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er leder Magne Ugedal som har ført brevet i penna. Han skriver at det på årsmøtet i Roan Grendelag 27.03.2019 ble gjort et enstemmig vedtak vedrørende gang- og sykkelveg på Fylkesveg 6310.

I et brev datert 06.07.09 og 31.05.10 henvendte Roan Grendelag seg til Roan kommune vedrørende gang- og sykkelveg fra gjeldende gang- og sykkelveg ved avkjørselen til kommunehuset og fram til idretts- aktivitetsplassen i Klokkargården og til Tusseladden Barnehage.

– Siden denne henvendelsen ble sendt har aktiviteten ved idrettsplassen blitt vesentlig større med bl.a. arrangement av familiedager. Derfor har behovet for gang- og sykkelveg økt, også for rullestolbrukere, skriver grendelaget.

Tusseladden barnehage er også jevnlig på besøk på sykeheimen, i enda større grad nå, etter at sykeheimen ble Livsglede heim.