Disse har søkt om pengestøtte fra kommunen

Fem lag og organisasjoner har bedt om støtte fra Bjugn kommune for siste del av 2019. Men det er uvisst hvor pengene skal hentes fra.

  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Søkerne i bunken som fortsatt venter på behandling, er blant annet Fosen historielag. De har tidligere mottatt 5000 kroner fra Bjugn kommune til ferdigstillelse av bind to av boka «Fosens historie».