Ønsker rekkverk ved farlig strekning

Nordmeland Grunneierlag ønsker å få utredet behov for et rekkverk ved Nordmelandfossen.

Jørn Nordmeland har henvendt seg til kommunen på vegne av grunneierlaget.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I et brev til Osen kommune opplyser grunneierlaget ved Jørn Nordmeland at de har hatt ei befaring på Nordmeland. Der har det blitt ryddet opp etter anleggsarbeide på nye Fylkesveg 715. Ved befaring ved Nordmelandsfossen ble det bekreftet at det ikke er planlagt å sette opp rekkverk.

Ikke krav    

Fra Statens Vegvesen deltok anleggsleder Tore Skånøy, som informerte om at det ikke er krav til rekkverk når skråning er mer enn fem meter fra veg.

Området ligger i en lang sving med 80 km/t som fartsgrense. Terrenget heller skrått ned fra vegen, før det blir en svært bratt skråning på 25 meter rett i Nordmelandsfossen.

Det er i dag lagt noen steiner på kanten av skråninga    .

– Dette vil ikke kunne stoppe en eventuell bil ved en utforkjørsel. Ved en utforkjøring her vil det med størst sannsynlighet være snakk om dødsulykke, skriver grunneierlaget i sitt brev.

Påkaller utvalget   

Nå håper grunneierlaget at Osen kommunes trafikksikkerhetsutvalget snarlig kan se på saken, og vurdere om det er mulig å få sikret området. Det er snakk om cirka 50 meter autovern.

De mener det på grunn av sikt ved utkjørsel muligens vil være en fordel å trekke autovernet ut på kanten mot parkering vei til trapp.

– For oss i Nordmeland grunneierlag er dette ikke noe problem, understreker de i brevet.

De mener det samtidig også bør vurderes en forlengelse av autovernet nedenfor. Her er det ikke like høyt ned til fossen og grunnere vann, men kanten ligger nærmere vegskuldra.

– Vi snakker her om en forlengelse på cirka 20 meter for å være sikret, skriver grunneierlaget.