Naturperle blir 430 mål industriområde

Åfjord kommune varsler oppstart av arbeidet med å legge Brennholmen i Stokksund ut til industriområde. Kommunen har allerede gått til erverv av arealet.
Nyheter

Med Åfjord kommune som forslagsstiller varsles det oppstart av detaljregulering for Brennholmen i henhold til plan- og bygningsloven.