Se den nye fylkesveien fra lufta

Fredag åpnet den nye fylkesvei 723 Stokksundveien. Følg hele den nye veistrekningen fra lufta.

Følg den nye fylkesveien fra lufta. Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Det er brukt rundt tre og et halvt år på å finansiere, planlegge og bygge ny rassikker vei mellom Ryssdalen og Herfjord i området mellom Stokksund og Åfjord sentrum.

Prosjektet består av totalt cirka fem kilometer ny vei. To nye tunneler, Ryssdalstunnelen (760 meter lang), Herfjordtunnelen (590 meter lang) og Ryssdalsbrua (146 meter lang) utgjør deler av den nye veien.

Det var stort oppmøte på markering av veiåpninga fredag.

På toppen av rasfare-lista

Vegstrekningen sto øverst på lista over rasfarlige veier i gamle Sør-Trøndelag. Statens Vegvesen skriver på sine nettsider at veien var på femteplass over rasfarlige veier i Midt-Norge og at det derfor var vanskelig å finne penger til den store utbyggingen det ville være å få bygget nyveien.

Staten bidrar med midler til fylkeskommunene for å utbedre rasfarlige veier, og veiprosjektet er til dels finansiert av slike midler.

I tillegg trengte Statkraft bedre vei for å bygge ut de to vindparkene på Kvendalsfjellet og Harbakfjellet i Åfjord. Vindmølledelene til monteringen var så store at de ikke kunne transporteres fra kai til fjellområdene der turbinene skulle stå.

Derfor besluttet Statkraft å bidra med penger til veibyggingen. Det gjorde også Åfjord kommune. Samferdselsdepartementet var villig til å forskuttere 170 millioner fra de statlige rassikringsmidlene slik at veien kunne komme på plass raskt nok til å rekke tidsplanen for utbygging av vindparkene.

Tsunami på Fosen

Som del av prosjektet har svingen rundt Gartnesodden måtte rettes ut slik at de store vindmølledelene kunne komme frem. Det har ført til at rundt 5000 lastebillass har blitt sprengt bort.

Under en av salvene gikk ikke sprengingen helt etter planen, og en flodbølge tok en brygge på den andre siden av fjorden. Det var planen at deler av steinmassene skulle lande rett i sjøen der de skulle deponeres, men flodbølgen var ikke del av planen.

I tillegg gikk et større ras i en støttefylling på området som gjorde at veien på strekningen ble stengt i en periode. En rundt to kilometer med nødvei ble raskt bygget slik at trafikken kunne gå mer normalt forbi området.