Avviser å ha motarbeidet eget parti

Tidligere styreleder i Ørland Høyre, Hans Kristian Norset, omtaler påstanden om at han skal ha motarbeidet at Høyre skulle komme i posisjon etter valget som bare «tull og tøys».

Hans Kristian Norset trakk seg som styreleder i Ørland Høyre og meldte seg ut av partiet etter det han mener var et avtalebrudd fra Høyres kommunestyregruppe.  Foto: Arkiv

Nyheter

Det er i et leserinnlegg onsdag kveld at Høyres kommunestyrerepresentanter Thor Bretting, Anne Margrethe Bjørnerud, Tore Melhuus og Trond Amundsveen kommer med påstandene om Norsets opptreden som Høyres forhandlingsleder ved kommunevalget i Ørland.

Varslingssaken

Ørland Høyre har en krevende tid bak seg. I mars i år sendte ordførerkandidat Tom Myrvold inn varsel. Høyres varslingsteam ga Einar Aaland samt en annen Bjugn-politiker status som omvarslet. Partiet konkluderte i første omgang med at de to ikke skulle ilegges sanksjoner og at etiske retningslinjer ikke var brutt. Etter varslingssaken valgte flere å trekke seg fra Høyres liste i slutten av april. I mai skrev 23 Høyre-medlemmer, blant dem omvarslede Aaland, under på en mistillitserklæring mot ordførerkandidat Myrvold.

Aaland ble i mai til slutt ilagt en irettesettelse av Høyre sentralt, angivelig for å ha deltatt i gjengjeldelsesaksjoner mot varsler Myrvold.

Etter valget i høst åpnet arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre en eksklusjonssak mot Aaland. Fylkesstyret konkluderte imidlertid med å utsette avgjørelsen og gå i dialog med Bjugn-politikeren. Selv har Aaland avvist anklagene om at han skal ha mobbet og trakassert partifeller.

Les mer: Myrvold snakker ut - derfor varslet jeg.

Kritikk for forhandlinger

Som Fosna-Folket tidligere har omtalt, har også tidligere styreleder i Ørland Høyre Norset fått kritikk for sin rolle i forhandlingene før valgkvelden. Norset var Høyres forhandlingsleder.

Høyre-representantene Tore Melhuus og Anne Bjørnerud, som også satt i Høyres forhandlingsutvalg, har tidligere kritisert Norset for at de ikke fikk vite om interessen som Arbeiderpartiet viste de siste dagene før valgdagen. Arbeiderpartiets Ogne Undertun og Gunnhild Tettli har selv bekreftet at de flere ganger forsøkte å få til et nytt møte med Høyre før valget. Melhuus og Bjørnerud har ment at forhandlingsleder Norset ved ikke å fortelle om interessen fra Ap, underslo informasjon som kunne ført til et bedre forhandlingsresultat for Høyre. De har sagt at de fikk presentert avtalen med Senterpartiet som Høyres eneste alternativ.

Selv har Norset tidligere avvist denne kritikken. Han har påpekt at avtalen med Sp var godt forankret i eget parti. Norset viser blant annet til et møte i Bjugn to dager før valget der avtalen ble gjennomgått, og hvor også Melhuus og Bjørnerud var til stede. Han har imidlertid beklaget dersom det er henvendelser han ikke har svart på fra Ap. Avtalen mellom Høyre og Sp ble på valgdagen signert av både Bjørnerud, Melhuus og Myrvold.

Norset trakk seg som styreleder i Ørland Høyre og meldte seg ut av partiet da avtalen med Senterpartiet ble brutt i det konstituerende kommunestyremøtet den 3. oktober. Også den nye styrelederen Ola Vollan samt flere andre medlemmer har vist til avtalebruddet som årsak til at de har meldt seg ut.

Høyres Myrvold og Bjørnerud mener på sin side at det var Senterpartiet som først brøt avtalen fra valgdagen da Sp tilbydde Ap ordføreren i det konstituerende møtet.

Høyres Myrvold ble valgt som ny Ørland-ordfører av et stort flertall i kommunestyret den 3. oktober. Torsdag denne uka ligger det an til omvalg i kommunestyret, og da kan Aps Ogne Undertun bli valgt til ny ordfører.

Les mer: - Skulle reise eksklusjonssak mot Norset.

«Samtaler på egenhånd»

I et leserinnlegg onsdag kveld kommer Høyre-representantene Thor Bretting, Anne Margrethe Bjørnerud, Tore Melhuus og Trond Amundsveen med ny kritikk av den avgåtte styrelederen og forhandlingslederen Norset:

«Så til valgdagen. Her kom styreleder med en underskrevet avtale med Sp. Her var det bare å signere. Vi trodde da at det hadde vært reelle forhandlinger mellom partiene. Men i ettertid er det kommet frem at styreleder har hatt flere samtaler på egenhånd med Sp. Han hadde også tatt kontakt med Ap og sagt at han ville ikke at Ap og H skulle samarbeide. Dette hadde han gjort på egen hånd. Han ringte flere ganger til vår ordførerkandidat om at han måtte trekke seg fra lista. I ettertid så har 2 av våre medlemmer i forhandlingsutvalget bekreftet dette. De hadde ikke vært med på forhandlinger på forhånd. De fikk en ferdig laget avtale, som de skulle signere på. Det er ikke slik et forhandlingsutvalg skal bli behandlet», heter det.

Norset beskyldes også for å ha motarbeidet at Høyres skulle komme i posisjon etter valget.

Norset sitt svar

Norset svarer slik på beskyldningene i leserinnlegget:

«1) Vi 3 i forhandlingsutvalget (Tore Melhuus, Anne Bjørnerud og jeg) hadde sammen med både ordfører og nestleder, i møte med 6 stk fra SP signert avtalen tidligere på kvelden (valgdagen, red.anm.), og både SP og H skulle så innhente øvrige signaturer senere på kvelden.

Derfor ba jeg de 3 siste av 6 kumulerte H-listekandidatene om å signere avtalen på valgkvelden, samme som altså ca 20 andre personer i H og SP gjorde samme kveld.

 2) Påstanden om at det ikke har vært reelle forhandlinger er bare tull og tøys! Alle oss 3 i forhandlingsutvalget hadde møter med SP 4/9 kl 16, med AP 5/9 kl 20 og vi hadde møte med ordfører 7/9 kl 10 før vi gikk i møte med SP 7/9 kl 14.

Vi har vært 6 stk i disse møtene, og det var her de reelle forhandlingene ble gjennomført. At jeg som forhandlingsleder hadde eget møte med ordfører 6/9 kl 08:30 og 7/9 kl 09:30 ble avtalt med ordfører for bl.a. å diskutere avtalen og da spesielt lønnsvilkårene.

 3) Utover nevnte møter så har jeg som forhandlingsleder og styreleder IKKE hatt noen forhandlingsmøter med SP, noe som sikkert også kan bekreftes av SP.

 4) Jeg har heller IKKE kontaktet AP og sagt at Høyre ikke ønsket å samarbeide med AP, noe som sikkert AP kan bekrefte.

At Høyre valgte SP ble først meddelt AP av Roy Hoøen, Laila Veie og meg til AP-gruppa valgkvelden ca kl 22.

 5) Jeg har aldri ringt ordførerkandidaten og bedt han trekke seg. I midlertid så har jeg i april, - en gang på hans kontor, og en gang heime hos han, - blitt spurt av ordførerkandidaten selv om hva jeg trodde skulle til for å få ro i partiet (dette var rett etter at varslingssakene ble kjent).

Jeg sa da at –«jeg må si som NN nå nettopp har sagt til deg 2 ganger, at det enkleste for å få ro i partiet er at du trekker deg fra lista»

Så det stemmer at jeg sa det i april, men jeg fortsatte setningen med å si at -«…dette er ditt valg, og velger du å bli stående så vil jeg selvsagt stå bak deg og gi deg min fulle støtte».

 6) At de 2 andre i forhandlingsutvalget bekrefter at de ikke har vært med i forhandlinger er ganske utrolig, men ikke lenger overraskende.

Etter siste ukers oppslag i media så er vel disse to beklageligvis ikke de beste sannhetsvitnene om de hevder å ikke ha vært med i forhandlinger der 6 stykker har sittet sammen i flere møter.

Et av forhandlingsutvalgets medlemmer var den som hadde nøkkel og låste oss inn i et av klasserommene på Fosen videregående og selv deltok på begge møtene den 7/9.

 7) Mandatet som laget Høyres rammer for avtalen med SP ble gitt av styret, og deretter ble det laget et avtaleforslag den 6/9 som jeg gjennomgikk i 2 møter med ordfører den 6/9 og 7/9 samt gjennomgikk med ordfører OG forhandlingsutvalget (som alle fikk kopi) den 7/9 før vi som tidligere beskrevet gjennomgikk avtalen i begge forhandlingsutvalgene, i H og SP, - den 7/9 kl 14. Deretter hadde både ordførerkandidat og forhandlingsutvalg god tid før vi sammen ca 10 stk fra styremedlemmer og forhandlingsutvalg fra SP og H gjennomgikk avtalen punkt for punkt valgkvelden før alle signerte. Senere på valgkvelden ble de 3 siste kumulerte fra Høyre bedt om å signere slik som SP gjorde med sine ca 10 stk.  

 8) Jeg har flere ganger mottatt kritikk for at jeg har vært for «tett på» ordføreren der enkelte har ment at jeg både har hjulpet han med saker og forsvart han mot kritikk i 4-årsperioden.

At jeg nå plutselig har motarbeidet at ordførerkandidaten og Høyre skulle komme i posisjon er jo bare tull og tøys, vi fikk jo til en avtale om å komme i posisjon samt varaordfører i 70% med mål om 100%», skriver Norset i en uttalelse.

Avviser å ha motarbeidet

Også den nylig avgåtte styrelederen i Ørland Høyre, Ola Vollan, anklages i leserinnlegget for å ha motarbeidet at Høyre skulle komme i posisjon etter valget. Han svarer slik:

«Jeg har aldri motarbeidet Høyre i å komme posisjon etter valget, verken som nestleder eller som leder. Jeg viser til styremøtevedtakene før og etter valget. Alle styremøtevedtakene var enstemmig. Vi diskuterte mulige strategier. Komme i posisjon, få varaordfører og også mulighetene om å få ordføreren. Jeg viser også til avtalen mellom SP og Høyre som ble signert valgkvelden da alt falt i grus pga det ekstremt dårlige valgresultatet vi fikk. Avtalen ble da signert sammen med Tom Myrvold og flere som er i kommunestyregruppa sammen med Norset og meg. Hadde kommunestyregruppa holdt seg til avtalen og vært lojal til den, hadde vi kommet i posisjon og fått varaordfører. Det burde vi ha vært svært fornøyd med etter det fatalt dårlige valgresultatet. At jeg skulle motarbeide Høyre i å komme i posisjon er ikke riktig. Det er vel igjen noen som prøver å legge skylda på andre. Jeg har uttalt at jeg personlig ikke har tillit til Tom Myrvold og det står jeg ved. Men Ørland Høyre har da også andre politikkere enn Tom Myrvold?», skriver Vollan i sitt svar.

Aalands svar

Bjugn-politiker Einar Aaland anklages i leserinnlegget for sin opptreden og utsagn på et Senior Høyre-møte like før valget. At Aaland sa at han stemte Ap og ikke Høyre, var også en av anklagene mot Bjugn-politikeren i eksklusjonssaken. Aaland har tidligere bekreftet at han faktisk stemte Ap i lokalvalget i Ørland. Bjugn-politikeren svarer slik på anklagene i leserinnlegget:

«Jeg ble spurt om jeg kunne komme å forklare hvordan det var mulig å stemme. Mange seniorer syntes det var ekstra vanskelig å avgi sine stemmer denne gang, og lurte på om jeg kunne gi dem noen tips. Jeg forklarte først det tekniske med parti og personstemmer, og på spørsmål om hva jeg anbefalte å stemme sa jeg at jeg bare kunne fortelle hva jeg selv har stemt og hvorfor. Deretter måtte hver enkelt gjøre seg opp sine egne meninger. 

At jeg ikke har tillit til listetoppene i H burde ikke være en overraskelse, siden jeg og 10 andre trakk oss fra valglistene i april. Videre var jeg blant 23 andre som skrev under mistillitserklæringen mot Tom Myrvold, og jeg var en av veldig mange som bad styret om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge styret på nytt. Årsmøtet valgte inn to nye styremedlemmer (på benkeforslag imot forslaget som listetoppene i H ønsket). 

Jeg har forståelse for at listetoppene i H nå febrilsk forsøker å finne andre å skylde på, og at de ønsker å sette fokus på at jeg alene jobber for å skade både listetoppene og partiet. Jeg synes det hele er tragisk, og ønsker derfor ikke å uttale meg noe mer om dette», svarer Aaland.