Stenger veg to steder

– Nå går det mot vinter, så vi må bare klemme på, sier byggeleder Olaf Rovik.
Nyheter

I dag onsdag er det gått ut melding fra prosjektorganisasjonen i Fosenvegene om stenging av fylkesveg 723 Stokksundvegen på to steder.

På det ene stedet er årsaken montering av vegrekkverk. Dette vil skje på omkjøringsvegen mellom Steggalia og Lundfjorden.

– Rekkverket er et tiltak både for sikkerheten og for at folk skal føle seg tryggere når de kjører, sier Rovik.

Midlertidig veg  

Denne strekninga er avlastningsvegen som ble laget for at en uhindret skulle kunne sprenge ut veg langs fjorden ved Gartnesodden. Arbeidet her gjør at det blir stengt fra klokka 19.30 - 21.30 og fra klokka 22.30 - 05.30 i kveld 9. oktober.

I tillegg vil det nok ei natt med arbeid i Liankrysset. Det er krysset mot Harbak på fylkesveg 6318. Stenginga er i samme tidsrom som den på omkjøringsvegen.

Rovik sier at avlastningsvegen har vært veldig nyttig for å få fremdrift i arbeidet med vegen som skal gå der det gikk ras tidligere i høst.

– Vi har et håp om å bli helt ferdige til jul, sier vegingeniøren.