5000 lastebillass med stein skal sprenges bort

Det er en stor mengde stein som skal vekk når vegen ved Gartnesodden bygges. – Vi blir ikke ferdig før åpningsfesten for rassikringsprosjektet 25.oktober, sier Knut Sundet.

Store mengder med stein skal sprenges bort.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Torsdag går den første salva i forbindelse med utsprengning av ny, rassikker veg på fylkesveg 723 ved Gartnesodden på Stokksundvegen.