Nye redningshelikoptre til Fosen kraftig forsinket

17 år etter at Stortinget besluttet å kjøpe nye redningshelikoptre, er de ennå ikke på plass.

Dagens Sea King-helikoptre kommer fortsatt til å stå i 330-skvadronens hangar på Ørlandet enda lenger etter innfasingen av erstatteren AW-101 er sterkt forsinket.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Norge har besluttet å kjøpe 16 nye helikoptre av typen AW-101 for å erstatte dagens Sea king-helikoptre. Disse skulle være operative innen 2020. Prislappen er 12,1 milliarder kroner.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste i 2018 at det første helikopteret skulle være i drift i begynnelsen av 2019.

Det siste av de 50 år gamle Sea King-helikoptrene skulle ifølge ham være erstattet innen 2021, men slik går det ikke.

Forsinkelsene har vært mange, og dagbøtene til Leonardo Helicopters begynte å løpe alt i 2018.

Enda lenger

I april 2017 flyttet 330-skvadronens avdeling på Ørland flystasjon inn i nye fasiliteter og bygg. Disse er utformet slik at de skal håndtere de nye og større AW-101 helikoptrene. Skvadronen har ansvaret for redningsoppdrag i hele Midt-Norge.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett går det fram at det første AW-101-helikopteret tidligst vil bli satt i drift i første halvår neste år. I vår var planen at det skulle skje i løpet av høsten. Deretter vil det ta minst to år før alle de resterende er i drift.

Innfasinger skjer først på Sola, der den operative testingen og evalueringen av de nye helikoptrene finner sted. Nye redningshelikoptre på Ørlandet lar derfor vente på seg.

De aldrende Sea King-helikoptrene, som justiskomiteen på Stortinget alt i 2002 betegnet som svært gamle og krevde utfasing av, må dermed holdes i lufta til 2022.