Stenger hovedveg ei hel natt

I fra tirsdag kveld 8. oktober til onsdags morgen stenges fylkesveg 715 mellom Haugsdalen og Rødsjø.

Som et forebyggende sikkerhetstiltak vil Statens vegvesen legge ei midlertidig bru over vegbanen der kulverten fører Skillvassvegen under vegen.  

Nyheter

Fylkesveg 715 stenger i denne uka på grunn av reparasjonsarbeider på ei bru over Skillvasselv. Fra stengninga tar til, blir det omkjøring via Hasselvika. Stenginga begynner klokka 21.00 tirsdag og varer til 06.00 onsdag. Resten av arbeidet foregår over flere dager. Trafikken blir regulert mens arbeidet pågår.