Mange tusen flere overnattinger på Fosen

Over 9000 flere kommersielle overnattinger er solgt på Fosen i løpet av årets første åtte måneder enn i 2018.

På tross av en liten nedgang i antall solgte overnattinger i telt og campingvogn på Fosen i år mot i fjor, økte det totale antallet solgte overnattinger på Fosen med over 15 prosent i årets åtte første måneder sammenlignet med i fjor. Her overnatting under Ørland sparebank cup i sommer.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Fra 1. januar og ut august registrerte SSB 67.232 kommersielle overnattinger på Fosen. Det er hele 9.165 flere overnattinger enn i 2018, som var det beste overnattingsåret på Fosen på lenge. Det er en økning på hele 15,8 prosent fra fjoråret.

Voldsom økning i hyttebesøket

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer fylkestall for kommersielle overnattinger i hytter, på campingplasser og hotell. Fylkeskommuner og regionale reiselivsaktører går derfor sammen om å kjøpe tallmaterialet for å bryte materialet ned på regionnivå og tilgjengeliggjør disse gjennom nettsiden Statistikknett.

De åtte Fosen-hotellene hadde hatt akkurat 1800 flere overnattinger i år enn året før ved utgangen av august ifølge tallmaterialet. Dermed var det 30.939 hotellovernattinger, eller 46 prosent av alle de kommersielle overnattingene på Fosen i perioden.

Både sesongcamping og overnatting på hytter hadde en voldsom økning i sommer mot året før. Antall hytteovernattinger økte med hele 35,4 prosent fra i år til i fjor. 23.772 overnattinger i hytter og vandrehjem ble registrert i årets første åtte måneder. Det er 6.257 flere enn i 2018.

Økning på 48 prosent

Antall solgte overnattinger i sesongcamping på Fosen økte med hele 48,4 prosent. Det ble solgt 5.193 overnattinger i sesongcamping-segmentet i år ifølge SSBs tallmateriale, mot 3.500 overnattinger i fjor.

Økningen kan trolig forklares delvis med at SSB registrerte 12 åpne campingplasser og hyttegrender på Fosen i fjor, mens det i 2019 var én og to flere registrerte campingplasser i juni, juli og august.

Samtidig gikk antallet solgte overnattinger i telt og campingvogn noe ned. 688 Færre personer kjøpte plass for den typen overnatting på Fosen i løpet av årets åtte første måneder, ifølge SSBs tall. 5.246 overnattinger ble solgt for telt eller campingvogn i perioden. Det er 7,8 prosent av alle de 67.232 kommersielle overnattingene.

30 prosent flere utlendinger

Det er både flere utlendinger og nordmenn som har kjøpt overnattinger på Fosen fra 1. januar og ut august i år sammenlignet med fjoråret.

I fjor hadde overnattingsbedrifter på Fosen solgt 15.781 til utenlandske statsborgere. I år økte tallet med 30,2 prosent til 20.543, en økning på 4.762 overnattinger.

4.403 flere nordmenn overnattet på Fosen ifølge overnattingene SSB har registrert i de åtte første månedene i 2019 mot fjoråret. Det er en økning på 10,4 prosent. 46.689 av de 67.232 kommersielle overnattingene ble solgt til nordmenn.

Halvparten tyskere

Tyske statsborgere sto for over halvparten av overnattingene på Fosen i tidsrommet, nærmere bestemt 10.492 av de 20.543 utenlandske overnattingene.

Slik er oversikten over de ti nasjonene med flest overnattinger på Fosen i perioden:

  1. Norge: 46.689 overnattinger
  2. Tyskland: 10.492 overnattinger
  3. Sverige: 2.827 overnattinger
  4. Tsjekkia: 2.181 overnattinger
  5. Nederland: 964 overnattinger
  6. Polen: 662 overnattinger
  7. Østerrike: 605 overnattinger
  8. Slovakia: 530 overnattinger
  9. Danmark: 337 overnattinger
  10. USA: 319 overnattinger

Ifølge SSB, sto Fosen for 3,39 prosent av alle de kommersielle overnattingene i Norge i løpet av årets første måneder. Andelen i 2018 var på 2,95 prosent.

Hver niende overnatting av østerrikere i Norge i løpet av årets første åtte måneder fant sted på Fosen. Hver niende tsjekkiske overnatting fant også sted på Fosen. De 530 slovakiske overnattingene på Fosen var mer enn en fjerdedel (26,6 prosent) av alle slovakiske overnattinger her i landet i de første to tredjedelene av året.