Fremdeles ikke klart for utbygging

Nok en gang etterlyses det fortgang med utbyggingplanene på Malenaaunet i Rissa sentrum.

Malenaaunet ligger bak dagens Berge Nord felt i Rissa sentrum.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det er svært mange år siden planene om sentrumsnære tomter på Malenaaunet ble lansert. Fremdeles er ikke området klart for utbygging.

Området har mange grunneiere. Kommunen hadde i juni 2017 opp en hastesak på kjøp av området for å få fortgang i planleggingen.

Jobber med saken

– Prosessen pågår. Malenaaunet hører inn under områderegulering og sentrumsplan i Rissa, opplyser Tore Solli som nå har tatt over ansvarsområdet plan, kart og miljø i Indre Fosen.

– Det har tatt veldig lang tid?

– Ja, det er ulike årsaker til det. Status nå er at kommunen kan legge fram forslag til høring på våren 2020, opplyser Solli.

Dårlige grunnforhold

– Det er påvist en del dårlige grunnforhold på området?

– Ja, grunnundersøkelsene som er gjort kommer fram i planprosessen. Det vil bli en del områder på Malenaaunet det ikke kan bygges på, opplyser han.


- Har ikke attraktive nok boligtomter

Arealsjef Siri Vannebo orienterte formannskapspolitikerne i Indre Fosen om arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner i siste formannskapsmøte.Her vil de ha minst 40 boligtomter

Det er behov for flere sentrumsnære tomter i Rissa. Nå lanserer Ap at Høgåsmyra, øverst i Årnseth, bør være et godt alternativ.Vil bygge utover åsen

- Det er ingen ledige tomter i sentrum. Vi må tilby tomter der folk ønsker å bo, sier Bjørn Vangen (H) og lanserer nå Sundsåsen i Rissa sentrum som et alternativ.