Åfjording med alt på plass

Åfjord er et potent og levedyktig lokalsamfunn med høy aktivitet. Det hevdes med styrke at årsaken til at åfjordingene lykkes er fordi de alltid har de tre R-ene på plass.

Åfjordingene har sitt på stell, derfor lykkes de, vil noen hevde.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord utmerker seg med en driftighet og en entreprenørånd som et hvert samfunn bare kan misunne det. De har flere store og små entreprenørbedrifter som gjør det godt, og de med på å utnytte verdiskapning i regionen slik at fortjenesten blir igjen lokalt.