Ønsker tips om veier som trenger tiltak

Trøndelag fylkeskommune har sendt ut brev til alle kommunene i fylket der de ber om hjelp til å finne små tiltak som vil bedre trafikksikkerheten mye.

Hvor trengs det små tiltak for å bedre trafikksikkerheten på Fosen? Det lurer Trøndelag fylkeskommune på. Her et illustrasjonsbilde av hullete asfalt på fylkesvei 755 i Indre Fosen.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

«Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet», skriver fylkeskommunen i brevet de sendte til alle kommunene i Trøndelag 1. oktober.

Fylket minner at om kommunene kan søke om midler til mindre trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres i 2020. Med noen unntak bør hvert tiltak koste under 200.000 kroner å gjennomføre.

Dersom kommunene skal søke, er fristen 15. november for å ha en sjanse for å få fylkeskommunale kroner for gjennomføring over nyttår. Ellers må tiltakene vente til 2021.

Vil ha tips

Fylket skriver i brevet at de oppfordrer alle kommunene om å gjøre tilskuddsordningen kjent i lokalsamfunnet blant lag, foreninger og ideelle aktører.

De skriver at prosjekt der kommuner stiller med en egenandel prioriteres, tiltak nær skole prioriteres, andre tiltak som gjør trafikken tryggere for barn og unge prioriteres og tiltak som kan forhindre død eller alvorlig skade prioriteres.

I tillegg kommer fylket til å prioritere prosjekter som stimulerer til frivillig arbeid og samarbeid mellom ulike aktører og prosjekter der kommune er villige til å gå inn med en egenandel på minst 50 prosent.

Hva forebygges?

Fylkeskommune skriver i brevet at gangfelt, fartshumper, busstopp og lignende små tiltak på kommunale veier kan være aktuelle å få finansiert gjennom ordningen. Det kan også informasjonsarbeid eller andre tiltak som bedrer sikkerheten på veiene i fylket.

Alle søknadene må forklare hvem det er som har det usikkert i trafikken der man søker om penger til utbedring, og hvordan sikkerheten bedres.

Alle kommunene på Fosen kan søke på midlene. Fylkeskommunen understreker at prosjekter som er forankret i kommunenes prioriteringslister over trafikksikkerhetstiltak vil ha større sjanse for å få penger fra fylkeskommunen.