Disse 13 personene er valgt inn i menighetsrådet

Resultatet av årets kirkevalg i Ørland sokn er at de følgende 13 personene er valgt inn i menighetsrådet som faste representanter eller vara.

Åtte faste representanter og fem vararepresentanter er valgt inn Ørland menighetsråd i denne perioden. På bildet en av kirkene i distriktet, Storfosen kirke.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

De nyvalgte menighetsrådene tiltrer allerede 1. november i år, mens nye bispedømmeråd tiltrer først 1. januar 2020. Medlemmene i de elleve bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet i perioden 2020–2023.

Faste medlemmer:

Karl Rædergård

Lillian Elisabeth Drilen Aune

Oddbjørn Ingebrigtsen

Karen Lund Rasch Aune

Mary Ann Hernes

Solfrid Paasche

Herborg Otilie Grøntvedt Gifstad

Svein Ludvig Sagfjæra

Vara i følgende rekkefølge:

Elin Tronvoll

Bente Eli Halsen

Anne Grete Hansen Hoøen

Kamilla Andrea Uthaug

Snorre Berg