Nødløsning fram til vinteren kommer

– Vi håper å få vegen forbi Gartnesodden ferdig før jul, sier byggeleder Olaf Rovik.

Masseutfylling eller sprengning. Det er spørsmålet.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Raset som tok med seg støttefyllinga utenfor vegen forbi Gartnesodden på fylkesveg 723 til Stokksund for to uker sia, har tatt all oppmerksomhet.