I denne Fosen-kommunen er det lavest arbeidsledighet

214 fosninger var helt uten arbeid i august måned. Se hvordan ledigheten fordeler seg blant Fosen-kommunene.

Illustrasjonsfoto fra sentrum i Åfjord.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det var 4777 helt arbeidsledige i Trøndelag i august, viser tall fra Nav. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på to prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Høyest i Indre Fosen

På Fosen er det Indre Fosen som har høyest ledighet, med 104 ledige innbyggere. Det utgjør 2,1 prosent, en svak forbedring fra samme periode i fjor.

Deretter følger Ørland og Bjugn, som begge har en arbeidsledighet på 1,6 prosent. I Ørland var det i august registrert 44 helt ledige personer, som en forbedring på 12 prosent sammenlignet med august 2018.

I Bjugn var det 37 ledige i august. Det er 12 flere personer enn i fjor, som gir en økning på 48 prosent.

Lavest i Åfjord

I Roan og Osen var ledigheten på henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent i august. For Roan innebærer det syv ledige personer, og en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For Osen betyr det seks ledige personer, som er likt som i august 2018.

Fosen-kommunen med lavest arbeidsledighet er Åfjord. Ifølge tallene fra Nav kan kommunen skilte med en ledighet på skarve 0,9 prosent. Totalt er det snakk om 16 personer som er helt uten arbeid i Åfjord, noe som er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med i fjor.

Nest best i fylket

Åfjord plasserer seg dermed helt i teten på lista over kommuner i Trøndelag fylke med lavest ledighet, kun slått av Høylandet som har 0,6 prosent ledighet.

Kommunene med høyest ledighet er Verran med 3,2 prosent og Frøya med 3 prosent.

Samlet sett er det 2265 kvinner og 2512 menn i Trøndelag som er uten arbeid. 1362 av disse har innvandrerbakgrunn, ifølge Nav.

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper fra 19 år og yngre. Økningen er størst blant unge menn.

Viktig med tiltak

– Det er gledelig å se at arbeidsledigheten holder seg stabilt lav, slik den har gjort i flere år nå. Men vi skulle helst sett at gruppen arbeidsledige under 19 år ikke er så stor som den er nå, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag i pressemeldingen.

– Dette er ungdom som verken er i skole eller i andre tiltak, men som har meldt seg arbeidsledig hos Nav. Og det er viktig at de kommer seg ut i arbeidslivet så raskt som mulig, sier hun.