Her er det nye menighetsrådet

Resultatet etter kirkevalget 2019 i Osen sokn er nå klart.

Kristian Johan Momyr er en av dem som ble valgt inn.  Foto: Terje Dybvik

Osen kirke.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

De nyvalgte menighetsrådene tiltrer allerede 1. november i år, mens nye bispedømmeråd tiltrer først 1. januar 2020. Medlemmene i de elleve bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet i perioden 2020–2023.

Slik ser det nye meninghetsrådet ut i Osen:

Faste medlemmer:

Kristian Johan Momyr

Camilla Freland

Anne Line Hestmo

Vidar Sørmeland

Jorleif Annar Harsvik

Marianne Blengsli Sørmeland

Varamedlemmer: Trygve Olav Rånes, Ann-Inger Sæther Teistholmen, Kristin Flakk, Harald Stein og Tovemerethe Stjern