Disse skal fylle stolene i det nye kommunestyret

Over halvparten av de 15 som utgjør det nye Osen kommunestyre etter valget, vil være Ap-politikere. Det på bakgrunn av det gode valgresultatet for partiet.

Det er enn så lenge uvisst hvem som blir varaordfører i Osen de kommende fire år. Fra venstre: rådmann Roar Leirset i Osen, ordfører John Einar Høvik (Ap) og varaordfører Line Stein (Sp) under ei samling i det tidligere kommunestyret.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I Osen var det ved dette valget 792 stemmeberettigede, og frammøteprosenten endte på 64,6 prosent. Det kom inn 16 blanke stemmesedler og 3 ble forkastet. Når det gjelder sistnevnte, så forkastes stemmeseddelen dersom den mangler stempel, det ikke fremgår hvilket valg seddelen er avgitt til, det ikke fremkommer hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på eller dersom partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen.

Uviss varaordfører

John Einar Høvik (Ap) vil på bakgrunn av valgresultatet, naturlig nok fortsette som ordfører. Hvem som blir varaordfører er enn så lenge uavklart.

– Vi skal ha medlemsmøte i kveld (onsdag kveld red.anm.), og vil der blant annet diskutere den saken. Jeg føler at vi har hatt et godt tverrpolitisk samarbeid i Osen, som vi må ta vare på også i fortsettelsen, understreker John Einar Høvik.

Det nye kommunestyret skal konstituere seg 25. oktober.  

Osen kommunestyre 2019-2023

Arbeiderpartiet:

John Einar Høvik

Egil A Johannessen

May-Britt N Strand

Kaisa Moe

Britt Aune Olsen

Kristian J Momyr

Toril Aspaas

Tore O Green 

(Vara: Lise Henriksen, Eli Kristin Lothe, Øystein Aune, Rune Strand, Irene Aune Jakobsen, Morten A Osen, Gunhild By, Sander F Høvik, Tone Engan, Marit Aune Næss og Kristin Flakk)

Senterpartiet:

Line Stein

Astrid Jakobsen

Magnus Hatlegjerde

(Vara: Brita Stein, Trond Norvald Åsegg, Jan-Tore Pettersen, Kenneth Sørmeland, Sveinung Brattgjerd og Stig Elden)

Venstre/Kristelig Folkeparti

Håvard Strand

Ingrid Svee

Andreas Rødøy

(Vara:Jørn Nordmeland, Ann Jorid Gåsmo, Aisha Hassan, Halvard Nordmeland, Aina Marita Stein og Ove Lennart Furuvik)

Seter kretsliste

Lovise Angen

(Vara: Magnar Sæther, Fredrik Stein Buhaug, Anita Nøstvold og Thomas Tørriseng Angen)

LES OGSÅ:
* Ble Fosens svar på Einar Gerhardsen - Fosna-Folket
* Høvik overveldet etter historisk valgresultat - Fosna-Folket