Slik var valgdeltakelsen i din kommune

Over 750 flere fosninger stemte i årets kommunevalg enn i valget for fire år siden. Slik ble valgdeltakelsen i årets kommunevalg.

Under opptellinga av stemmer i Åfjord rådhus valgnatta.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Hele Fosen

Totalt var det 20.340 fosninger som hadde stemmerett i årets lokalvalg. Antallet får man ved å legge sammen de stemmeberettigede Valgdirektoratet oppgir for hver av Fosen-kommunene på sine nettsider.

13250 fosninger benyttet stemmeretten i lokalvalget. Det gir en valgdeltakelse på 65,1 prosent.

Til sammenligning stemte 12541 fosninger i sine kommunevalg i 2015. Da var det 19813 fosninger som hadde stemmerett. Det var en valgdeltakelse på 63,6 prosent.

Dermed økte valgdeltakelsen på Fosen med 1,5 prosentpoeng i årets valg fra sist gang fosningene kunne bestemme hvem som sitter i kommunestyrene rundt i regionen.

Ulike tall

Valgdirektoratet oppgir fremmøteprosenten ved kommunevalg med grunnlag i det høyeste tallet for antall stemmegivninger og godkjente stemmesedler, ifølge nettsidene deres.

De beregner fremmøteprosenten, også kjent som valgdeltakelsen, i fylkestingsvalg på bakgrunn av antall godkjente stemmesedler.

Direktoratet understreker at fremmøteprosenten de oppgir er foreløpige tall frem til samtlige kommuner har ferdigstilt og levert inn sitt valgoppgjør.

Lokalavisa regner valgdeltakelsen som antallet avgitte stemmesedler delt på antallet som hadde stemmerett ved valget.

Osen

50 færre personer stemte i Osen kommune sammenlignet med for fire år siden. Samtidig var det én person mindre som hadde stemmerett enn i 2015.

Dermed sank valgdeltakelsen i Osen fra 68,3 prosent i 2015 til 62,1 prosent i år. I 2011 var valgdeltakelsen i kommunen på hele 73,2 prosent.

I år avga 492 av 792 osinger stemmer i lokalvalget.

Nye Åfjord

Valgdeltakelsen i nye Åfjord kommune økte med hele 4,7 prosentpoeng i år sammenlignet med andelen som stemte i Åfjord og Roan som egne kommuner i 2015.

2330 personer av de 3465 stemmeberettigede stemte i lokalvalget. Det gir en valgdeltakelse på 68,9 prosent. I 2015 var tallet for hele den nye kommunen sett under ett 64,2 prosent. I 2011 var valgdeltakelsen i samme region 68,3 prosent.

Indre Fosen

Det var ingen endring i valgdeltakelsen i Indre Fosen i årets valg sammenlignet med deltakelsen i lokalvalget i 2015 i Rissa og Leksvik sett sammen. Valgdeltakelsen i begge de siste lokalvalgene har vært på 66,3 prosent i kommunen.

I år stemte 5233 av 7949 stemmeberettigede. Om man går tilbake til valget i 2011, stemte 65,7 prosent i sine lokalvalg når man ser Rissa og Leksvik under ett.

Nye Ørland

I nye Ørland kommunes først valg stemte 5195 personer. Det er 65,2 prosent av de 8134 med stemmerett i lokalvalget.

Om man ser Bjugn og Ørland under ett, var valgdeltakelsen i 2015 på 59,3 prosent. Dermed er valgdeltakelsen 5,9 prosentpoeng høyere i år enn for fire år siden.

I 2011 var valgdeltakelsen i Ørland og Bjugn totalt på 60,8 prosent.