Nødveien blir bratt og svingete. Sjekk når du kan kjøre den

Entreprenørene Johs. J. Syltern og Tore Løkke jobber på spreng for å bygge nødvei for de isolerte kystsamfunnene i Åfjord.

Fylkesvei 723 ved Gartnesodden sør for Stoksund har vært stengt siden 27. august.  Foto: Snorre Bergs

Nyheter

- På morgenkvisten her var det litt over 400 meter som gjensto før Syltern og Løkke når sammen, forteller byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.