Vindkraft-midler skal finansiere etterlengtet gangvei

Bjugn kommune fikk 8,7 millioner kroner til såkalte avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen av vindkraftverket på Storheia.

Kommunestyret i Bjugn har valgt å bruke deler av midlene de fikk i kompensasjon for Storheia-utbyggingen til startkapital til gang- og sykkelvei fra Stuaneset og til Bjugn kirke.   Foto: Ina Marie Holseth

Nyheter

Avbøtende tiltak er tiltak som skal kompensere for uønskede virkninger av inngrep i naturen.