Vil gi mest til medlemmer

Idrettsrådet i Åfjord har kommet med et forslag til en formel som den kommunale støtten skal fordeles etter. De vil i utgangspunktet prioritere de to idrettslagene framfor Momyrstua. 

Keeperkurs i Åfjords nye idrettshall våren 2019.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Idrettsrådet har behandlet fordeling av kulturmidler for 2019. I rådets brev til kulturetaten i Åfjord kommune skriver de at kulturmidler er midler fra kommunen som skal bidra til økt innsats overfor barn og unge, spesielt de under 19 år. Det er i 2019 tre søkere om kulturmidler innen idrett. Disse er Åfjord Idrettslag (ÅIL), Sportsklubben Stoksund (SKS) og Momyrstua.

Bindeledd

Åfjord idrettsråd er et organ som er bindeleddet mellom lag tilknyttet Norges Idrettsforbund og kommunen. Det er derfor naturlig at rådet jobber for lagene som er tilknyttet

NIF. Av søknadene som er forelagt Åfjord Idrettsråd, er Momyrstua ikke medlem i Norges Idrettsforbund. Skrivet er ført i pennen av rådets leder, Hallgeir Stjern.

Bør vurderes

Åfjord Idrettsråd ber formannskapet i Åfjord kommune om å vurdere om Momyrstua skal være med i tildelingen av midler innen idrett. Idrettsrådet mener at de ikke skal være med i den kategorien. De foreslår derfor følgende fordeling av kulturmidler innen idrett:

1. Søkerne ÅIL og SKS får kr 5000,- som en grunnstønad.

2. Siste del fordeles etter antall medlemmer under 19 år. Tallene er hentet fra NIF-

registrering pr 2018. Åfjord idrettslag har 351, SK Stokksund har 62. Totalt er det i

disse to klubbene registrert 413 medlemmer under 19 år.

Hvis formannskapet kommer til at Momyrstua skal være med i tildeling av kulturmidler innen idrett, foreslår Åfjord Idrettsråd at Momyrstua får samme grunnstønad som de to andre søkerne, men ingen tildeling på del 2.