Valget er i gang: - Mange har allerede stemt

Denne uka begynte den ordinære forhåndsstemminga for årets kommune- og fylkesvalg. Allerede har mange bestemt seg for hva de skal stemme og avlagt stemmene sine i nye Ørland kommune.

Fra venstre: Valgansvarlig i Ørland og Bjugn, Britt Brevik sammen med valgfunksjonærer på rådhuset i Brekstad, Stine Knutsen og Anne Kristine Fagervold. De forteller at mange har vært innom og stemt så langt, og at de får høre det samme fra sine kollegaer på rådhuset i Botngård.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- Det er klart det er en del nytt nå i dette valget siden det er første gang vi har valg i hele den nye kommunen. I år har vi sju valgkretser og vi har samkjørt rutiner for gjennomføringa. Det er gått veldig bra, sier Britt Brevik som er valgansvarlig i Ørland og Bjugn.

- Det er viktig at de som ikke har anledning til å stemme på valgdagen kommer innom og forhåndsstemmer dersom de ønsker å bruke stemmeretten sin, sier Brevik.

Har allerede stemt

Brevik forteller at litt under 40 personer benyttet seg av den ekstraordinære tidligstemmingen i nye Ørland kommune. Den startet 1. juli for de med spesielle grunner for hvorfor man ikke kan stemme senere.

Nå er forhåndsstemminga åpen for alle som måtte ønske det.

- De første to dagene nå har mange vært innom både her og på rådhuset i Botngård og som allerede har stemt i høstens valg, sier Brevik.

Her kan du stemme nå

Dette er det første valget i nye kommuner i alle kommunene unntatt Osen.

I nye Åfjord kommune er det mulig å forhåndsstemme på Rådhuset i Åfjord sentrum og på kommunehuset i Roan på hverdagene fremover til valget.

I Indre Fosen kommune er det mulig å stemme på Indre Fosen rådhus alle hverdager, Leksvik kommunehus i arbeidstiden på tirsdager og fredager, og Norheim-senteret på torsdag ettermiddager.

I Osen kommune kan man stemme i kommunehuset på hverdager i arbeidstiden.

I nye Ørland kommune kan man forhåndsstemme på rådhuset i Botngård og rådhuset i Brekstad på hverdager.

De ulike kommunene har også forhåndsstemming ved andre lokaler som helsesentre og andre lokaliteter på egne dager.

Nå er det valgavlukker på mange rådhus rundt på hele Fosen. Selve valgdagen for de som ikke forhåndsstemmer er mandag 9. steptember.  Foto: Jakob Ellingsen

 

Dette trenger du

Det er ikke krav til å ha med noen form for valgseddel for å stemme i årets to valg. Det eneste man trenger for å forhåndsstemme er gyldig legitimasjon og stemmerett.

- Det er flere som har stemmerett ved lokalvalg enn stortingsvalg. Man har stemmerett i den kommunen man var folkeregistrert i per 30. juni i år. Norske statsborgere som er 18 eller fyller 18 i valgåret og som har bodd i Norge i løpet av de siste ti årene har stemmerett i lokalvalg og fylkesvalget, sier Brevik.

Det samme gjelder for de med andre nordiske statsborgerskap (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborgerskap).

- De som har fylt eller fyller 18 år i 2019 fra utenfor Norden som har bodd i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen har stemmerett ved kommune- og fylkesvalgene i år, sier Brevik.

Program i posten

Det står instruksjoner på valgsedlene for hvilke endringer man har lov til å gjøre på årets valglister. Man kan gi personstemmer ved å huke av foran navnet til noen på lista. I tillegg kan man skrive opp andre personer for å gi dem såkalte slengere.

I år er det ikke lov til å stryke kandidater på valglistene.

- I opptellingen blir stryking ikke tatt hensyn til. Dersom man har spørsmål er det alltid noen valgansvarlige som kan hjelpe til når man kommer for å forhåndsstemme, sier Brevik.

Valgkamp

Valgkampen er godt i gang de fleste stedene på Fosen. I nye Ørland kommune forteller Brevik at kommunen bistår politiske parti som ønsker å sende ut valginformasjon. Det er partiene selv som sender ut informasjon dersom de ønsker det, som valglister eller partiprogram.

- Informasjonen i posten i nye Ørland kommune starter rundt 22. august i år, sier Brevik.

Det er rundt 8200 stemmeberettigede i kommunen. Det er rundt halvparten i dagens Bjugn og dagens Ørland kommuner.

- I gamle Ørland kommune forhåndsstemte mellom 600 og 800 av de stemmeberettigede. Vi tror mange vil velge å forhåndsstemme også i år, sier Britt Brevik.