Skarpskyting: - Bruk av kikkert og annen forstørrende optikk vil kunne gi øyeskader

Luftforsvaret advarer mot å bruke kikkerter og andre optiske gjenstander med forstørrelse for å se på F-35 kampfly som trener på skarpskyting ved Tarva skytefelt denne og neste uke.

Illustrasjonsbilde av ett av de 12 F-35 kampflyene stasjonert på Ørland flystasjon under en oppvisningsflyging tidligere i år.   Foto: Trond Gjerde / Forsvaret

Nyheter

- I uke 33 og 34 vil det være flyaktivitet mandag til fredag på Tarva skytefelt, med F-35 fra Ørland flystasjon. Det vil være flyging på dagtid til ulike tidspunkt. Bruk av kikkert og annen forstørrende optikk mot F-35 over Tarva-området i aktuelt tidsrom vil kunne gi øyeskader, skriver major Stian Roen, som er talsperson i Luftforsvaret i en epost til Fosna-Folket.

Mandag til fredag denne og neste uke trener F-35 mot mål på skytefeltet på Gyltingen i Tarva på dagtid.

Luftforsvaret advarer mot å bruke kikkerter og andre ting med forstørrelse for å se på flyene fordi de bruker sterk usynlig laser til å sikte med.

Laser

Norges nyeste kampfly, F-35 Lightning II, benytter en sterk usynlig laser til å sikte med.

Hovedstrålen skal ifølge Luftforsvaret alltid peke mot målområdet på øya Gyltingen inne i skytefeltet. Samtidig kommer et strølys utenfor hovedstrålen.

«Denne laseren er usynlig for det blotte øye. Bruk av laseren forårsaker samtidig strølys utenfor hovedstrålen, selv om denne til enhver tid kun vil pekes mot målområdet på Gyltingen. Dette strølyset kan være skadelig og forårsake øyeskade dersom publikum observerer F-35 gjennom forstørrende optikk, som for eksempel speilreflekskamera eller kikkert», skriver Roen.

Liten fare

Det er Statens strålevern som regulerer bruken av sterke lasere i Norge. Luftforsvaret har fått dispensasjon til bruk av laser til dette formålet.

F-35 skal overta noen beredskapsoppgaver fra dagens F-16 for første gang senere i år.

- Aktiviteten over Tarva skytefelt og trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av treningen for F-35. F-35 er godt i gang med treningen og testingen fram mot operativ kapasitet i 2019, skriver Roen.

Luftforsvaret har tidligere understreket at det er forsvinnende liten fare for å få øyeskader ved bruk av laseren, selv om publikum skulle trosse advarslene og se på aktiviteten gjennom kikkert eller store kameralinser. Likevel ønsker Luftforsvaret å være åpne om aktiviteten.

12 fly

I dag er 12 F-35 kampfly stasjonert på Ørland flystasjon. Ytterligere tre til er ventet i høst som del av den gradvise opptrappingen på Ørlandet som vil vare til 2025.

Luftforsvaret har varslet flere ganger tidligere om linkende bruk av laser til trening med F-35 over skytefeltet i Bjugn.

I en kunngjøring i Fosna-Folket opplyser Forsvaret at det også skal trenes med våpen som skyter fra sjø mot land på skytefeltet på Tarva fra denne uka og ut uke 38. I det samme tidsrommet frem til 20. september skal det også trenes med hånd- og avdelingsvåpen på skytefeltet.

Forsvaret skriver i kunngjøringen at aktiviteten med våpen som skyter fra sjø til land, med håndvåpen og med avdelingsvåpen kan forekomme fra tidsrommet mellom klokka 07.00 og midnatt.