300 millioner kroner synes på standarden

Fosenvegenes Knut Sundet opplyser at de arbeider ufortrødent med å heve standarden på fylkesveg 715 gjennom Steinsdalen. – Vi mener det arbeidet vi har lagt ned i Osen synes på vegstandarden, sier Sundet.

På enkelte strekninger er standardhevinga godt synlig.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Restbeløp som kommer fra potten til Fosenvegene blir i disse dager kanalisert til utbedring av denne forbindelseslinja mellom Namdalen og Fosen.