Nå bygges det på harde livet

Kommunen som sleit med befolkningsnedgang greide å snu trenden. Nå har de vekst og har nettopp laget en offensiv arealplan. – Noe av det hyggeligste jeg har vært med på å vedta er bygging av barnehage og skole, sier varaordfører Jon Husdal (Sp).

Planytvalget er på befaring hos Tore Alstad seinhøstes 2017. Alstad i midten og Jon Hustadal helt til høgre.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Den nye kommuneplanen har en egen del som tar for seg hvordan arealene i kommunen skal disponeres. Her det satt av tomtearealer så det monner.