Dumpet stein og grus i naturreservat ved feil under veibygging

Ved en feil skal entreprenøren ha dumpet masser innenfor grensene til Nordelva naturreservat i Bjugn kommune.

I forbindelse med veibygging på grensa mellom Bjugn og Indre Fosen har det blitt dumpet steinmasser i Nordelva naturreservat. Forholdet ble oppdaget i midten av juli.  Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Nyheter

Det går fram av et brev fra Fylkesmannen i Trøndelag til Statens vegvesen datert 24. juli.