Vil ha to sentraler etter sammenslåing

Styret i Roan Frivilligsentral ønsker å bestå også etter kommunesammenslåinga som trer i kraft etter nyttår.

Roan rådhus (t.h.) og deler av sykeheimen (t.v.). Trygve Rullestad i Roan frivilligsentral mener frivilligsentralene kan videreføres etter kommunesammenslåinga og rådhuset blir i Åfjord.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Åfjord kommune har utarbeidet en frivilligstrategi. Denne vil bli gjeldende i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Fellesnemnda hadde strategien til behandling i sitt møte 06. juni, men saka blei utsatt og vil bli behandlet i neste møte i fellesnemnda til høsten.