Byggesjef: Regner med forsinket byggestart for nyskolen

Utfordringene i småbåthavna i Vanvikan gjør at bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune mener de trenger lenger tid.

Småbåthavna i Vanvikan  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

På grunn av utfordrende grunnforhold og bølge- og havstrømsforhold i småbåthavna, vedtok arealutvalget i juni at byggeområdet utvides med området utenfor Sjølyst og Stranda fjordsenter. Det er tidligere vedtatt at deler av småbåthavna i Vanvikan skal fylles ut i forbindelse med den nye skolen. Det er opp til Trøndelag fylkeskommune som tiltakshaver å velge endelig område for utfylling. Indre Fosen kommune skal bruke 18 millioner kroner til klargjøring av tomta. Eventuelle overskridelser blir fylkeskommunens kostnad.