Foreslår millionkutt: - Det vil være en stor trussel for dyrehelsen

Ny fordeling kan føre til millioner i mindre tilskudd til veterinærvaktene på Fosen.

Kyr i Åfjord kommune.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

I dag får kommunene øremerkede midler til å ha en vaktordning for veterinærer for å ivareta dyrehelse etter vanlig arbeidstid.