Har du glemt hvor mange røykvarslere du må ha?

Fosen brann- og redningstjeneste er bekymret over manglende røykvarslere i hus og fritidsboliger på Fosen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Knut Falch/NTB/Scanpix

Nyheter

Den siste tiden har feierne vært innom flere bolighus som har hatt røykvarslere som ikke fungerte, enten på grunn av manglende batteri eller at de var tatt ned. Noen boliger hadde ikke røykvarsler i det hele tatt, opplyser leder for forebyggende avdeling i Fosen brann- og redningstjeneste, Malene Stræte. Hun legger til at det står enda verre til med fritidsboligene.

Ansvaret

Statistikken viser at det å ha en fungerende røykvarsler ofte kan være forskjellen på liv og død. Nettsiden feiermester.org anslår at en halv million nordmenn hver kveld legger seg uten å ha en fungerende røykvarsler.

Det er boligeieren sitt ansvar å ha et tilstrekkelig brannvarslingssystem i boligen. Eieren har også ansvar for å bytte ut en brannvarsler ved feil eller hvis den er for gammel.

«Det å teste røykvarsleren, bytte batteri og støvsuge etc. er brukers ansvar. Bruker plikter også å varsle eier hvis røykvarsleren ikke virker og eier skal da innen rimelig tid erstatte denne.

Bor du i selveiet bolig, er alt ditt ansvar. Bor du i et borettslag, aksjeselskap eller leier, er det styret eller utleiers ansvar at du har røykvarslere i boligen», heter det på feiermester.org.

Kravet

Forskriften om brannforebygging stiller følgende krav til antall brannvarslere:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket».

Med «høres tydelig» er minst 60 desibel satt som krav. Dette er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk.

«En normal trefyllingsdør demper lyden med ca. 20 dB og en røykvarsler piper med ca. 85 dB. Dette tilsier at varsleren må stå rett på utsiden av en lukket dør eller inne på soverommet».

Rengjøring

Det er anbefalt at en brannvarsler skal testes én gang hver måned og alltid etter at du har vært bortreist lenge.

«Testknappen på moderne røykvarslere tester samtlige nødvendige funksjoner i brannvarsleren. Bytt batteri 1. desember som er den offisielle røykvarslerbatteribyttedagen», anbefaler feiermester.org.

Brannvarsleren bør også støvsuges minst én gang årlig med myk børste. Det anbefales også at den tørkes av med lett fuktet klut. Det er produsentene som angir levetiden for røykvarslere, men vanligvis bør den byttes ut innen ti år.