Kommuneansatte må over i brakker

Ansatte i Roan kommune som har dagens rådhus som arbeidsplass, må over i brakker når ny sykeheim og administrasjonsbygg skal realiseres.

Roan rådhus (t.h.) og deler av sykeheimen (t.v.).  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

– Hele dagens bygningsmasse skal rives, forklarer Roan-ordfører Einar Eian (H).

LES OGSÅ:
* Vedtok kjempeinvestering – avrundet med applaus - Fosna-Folket
* Vedtar trolig å bygge denne splitter nye sykeheimen - Fosna-Folket

– Først må brakkeriggen opp

– Jeg regner med at man vil gå i gang med rivingen i månedsskifte august/september. Først må brakkeriggen opp, hvor ansatte skal jobbe fra.

– Hva med beboerne ved sykeheimen?

– De vil kunne bli i dagens lokaler til ny sykeheim står ferdig, sier Einar Eian.

– Hele dagens bygningsmasse skal rives, forklarer Roan-ordfører Einar Eian (H).  Foto: Terje Dybvik

 

Måtte ut på 90-tallet

– Måtte ikke beboere også over i brakker i en periode for en god del år tilbake?

– Ja, det stemmer. Det skjedde i forbindelse med at den nye fløya ble ført opp på 1990-tallet. Denne fløya blir for øvrig også nå revet. Grunnforholdene har skapt problemer i mange år på stedet, sier Einar Eian som gleder seg til at nye bygninger nå skal opp.