Her vil de etablere nytt anlegg

Blåskjellbedriften Snadder og Snaskum i Rissa har søkt Fylkesmannen i Trøndelag om tillatelse til å etablere rankekomposteringsanlegg for blåskjellavfall.

Innehaver Magne Hoem i Snadder og Snaskum  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

Søknaden gjelder for Ålmoen næringsområde, som ligger rundt 13 kilometer nordøst for bedriftens pakkeanlegg på Kvithylla i Rissa.