Dropper denne løsningen i nytt veiprosjekt

Veiprosjektet Sund - Bradden er nærmere realisering enn noen gang. Slik skal Reinsalleen forseres.

Denne skissen er fra reguleringsplanen i 2008 og viser den planlagte kulverten under Reinsalleen. Ideen er nå skrotet. 

Nyheter

- Dette er den største sjansen vi har hatt til å få til vei i Rissa, sier Knut Sundet i Fosenvegene.