– Det skal være slik mens asfalteringa pågår

Mandag var det manuell dirigering og følgebil ved Bjugn fabrikker på fylkesvei 710 i Bjugn.

Det skal legges totalt tre lag med asfalt på nyveien før denne delen av jobben er ferdigstilt, opplyser byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Årsaken til at entreprenøren og Statens vegvesen hadde valgt å fjerne lysreguleringa, og i stedet sette inn manuell dirigering, var asfalteringsarbeid på den nye veien.

Trygt og sikkert

– Det skal være slik mens asfalteringa pågår, og vi gjør dette for å få trafikken trygt og sikkert forbi. Det er vanlig praksis, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Totalt er det bygd 1,1 kilometer med ny fylkesvei mellom Ervika og Botngård på fylkesvei 710. Den nye veien har fått rettere veilinje og mer åpent sideterreng.

I byggeperioden har det i flere omganger vært lysregulert og ett åpent felt ved parsellen som kalles Bjugn fabrikker.

Tre lag

Det skal legges totalt tre lag med asfalt på nyveien før denne delen av jobben er ferdigstilt, opplyser Edvardsen. Etter dette blir trafikken flyttet inn på nyveien.

Foruten asfaltering, gjenstår det fortsatt noe arbeid før hele parsellen er ferdig til bruk.  

– Det skal legges på jord på sideareal og vi skal renske fjellskjæringa og sikre den. Det kan bli redusert hastighet og ett felt i enkelte perioder, sier byggelederen.

Ferdig i august

Han legger til at det er særlig i arbeidstid på hverdager at trafikanter kan møte på midlertidig nedsatt fartsgrense og ett åpent felt.

– Når antar du at arbeidet er helt ferdig?

– Det blir i løpet av august, svarer byggelederen.