Vedtok kjempeinvestering – avrundet med applaus

Roan kommunestyre vedtok mandag kveld enstemmig bygging av ny sykeheim med tilhørende administrasjonslokaler.

Kommunestyret klappet i hendene etter at vedtaket var fattet.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Den totale prosjektkostnaden blir på i overkant av 127 millioner kroner, etter forhandlinger med Stjern Entreprenør AS fra Åfjord.