Vedtar trolig å bygge denne splitter nye sykeheimen

Førstkommende mandag kveld skal det avholdes et ekstraordinært kommunestyremøte i Roan.
Nyheter

På sakslista står ikke minst en stor sak til behandling: bygging av ny sykeheim i Roan sentrum.