Hva skal du gjøre når du møter kyr? Her er de nye kuvettreglene

Det har de siste årene vært flere tilfeller hvor turgåere har blitt skrem eller angrepet av kyr. Nå har 17 organisasjoner tilknyttet norsk friluftsliv gått sammen med flere aktører i husdyrnæringa for å lage kuvettregler.

Illustrasjonsbilde  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Sommeren er gjerne en tid der mange benytter ledige timer til å være ute i naturen. Det gjelder mennesker, men også dyr som er ute på beite.

- Det er nok av plass til både dyr og mennesker i utmarka, men som turgåer er det lurt å sette seg inn i hvordan man bør opptre i møte med beitende kyr, sier generalsekretær Lasse Heimdal i norsk friluftsliv.

Over 250 000 kalver, kviger og kyr går på sommerbeite i Norge. De bidrar til å holde kulturlandskap i hevd og bidrar til åpent terreng, ifølge norskfriluftsliv.no

Generalsekretær i bondelaget Sigrid Hjørnegård, forteller at konflikter mellom mennesker og beitedyr som oftest oppstår når kyr oppfatter at kalvene deres er truet.

- Som andre mødre er kyr og opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende. Kyr er nysgjerrige av natur, derfor kan de oppfattes som pågående, sier Hjørnegård til nettsiden.

Her er de seks kuvettreglene:

1) Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.

2) Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.

3) Ikke gå bort til kavlen. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.

4) Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1.april til 20. august.

5) Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

6) Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også. Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.