Fikk innpass i departementet og la fram sin bom-ide

Fosen pendlerforening med Harald Fagervold i spissen, har vært aktive for å tale pendlernes sak, spesielt i sambandet Flakk-Rørvik der det har vært mye feilinnkreving.

Tommy Skjervold og Harald Fagervold  Foto: privat

Nyheter

Denne uka fikk Fagervold møte en statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet.